Том 2 № 21 (2022): Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің хабарлары (Математика,физика,информатика сериясы)

					Показать Том 2 № 21 (2022): Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің хабарлары (Математика,физика,информатика сериясы)
Опубликован: 2022-06-30

Статьи