Исторические повествования в чувашском фольклоре

Авторы

  • Жемалеттин ЯВУЗ Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави/Университет Тракия

Ключевые слова:

Исторические повествования, чуваши, фольклор, история, построение личности.

Аннотация

Çuvaş folklor araştırmalarında tarih anlatmaları (istori halapsem) önemli bir yer tutmaktadır. Bu özel ilginin sebeplerinden birisi 16. yüzyıldan önceki Çuvaş tarihi hakkında kaynaklarda yeterli bilginin olmamasıdır. Çuvaşların kökeni ve geçmişine dair araştırmalar millî Çuvaş kimliğinin inşasında başat rol oynamıştır. Tarih anlatmaları da Çuvaşların kökeni ve geçmişi konusunda karanlıkta kalan kısımları aydınlatmak amacıyla doğrudan kullanılmıştır. Tarih ve kültür araştırmalarının birincil sonuçları kimlik inşasında olduğu kadar sözlü kültür üzerinde de etkili olmuştur. Böylece yazılı kültür ve sözlü kültür karşılıklı olarak birbirini beslemiştir. Tarihî kaynaklardaki bilgiler sözlü kültüre aktarılıp burada yeniden yorumlandıktan sonra bilimsel araştırmalarda, ders kitaplarında ve antolojilerde yer almıştır. Ancak tarih anlatmaları üzerinde çalışan araştırmacılar bu etkileşimi dikkate almadıkları gibi mümkün olan her veriyi tarihî gerçeklerin ortaya çıkarılmasında ve tarihî kabullerin desteklenmesinde kullanmışlardır. Dahası tarih kaynaklarındaki veriler de ilerleyen süreçte sözlü kültürden elde edilmiş gibi tarih anlatması olarak ilgili antolojilerde yer bulmuştur. Makalede, Çuvaş tarih anlatmaları tür, tanım, tasnif ve kaynaklar bakımından incelenmiştir.

Биография автора

Жемалеттин ЯВУЗ, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави/Университет Тракия

Док. научно-исследовательский институт Тюркология

Библиографические ссылки

Fedotov, M. P. Etimologiçeskiy slovar‟ çuvaşskogo yazıka. (Tom II). 1996. Çeboksarı: ÇGİGN.

Aşmarin, N. İ. Çĭvaş sĭmahsem kneki/Slovar‟ çuvaşskogo yazıka. (Vıp. XVI). Çeboksarı: Çuvaşskoye gosudarstvennoye izdatel‟stvo. 1941.

Odyukov, İ.İ.-Sidorova, Ye. S.-Yumart, G. F. Çĭvaş halĭh Sĭmahlĭh. Mifsempe halapsem. Şupaşkar: ÇKİ. 1987.

Sidorova, Ye. S.-Trofimov, A. A.-Stan‟yal, V. P. Çǐvaş halǐh pultarulǐh. Mifsem legendǐsem halapsem Şupaşkar: ÇKİ. 2004.

Terent‟yeva, O. N.-Yefimova, O. N.-Semenova, T. İ. Çǐvaş Halǐh Pultarulǐh. İstori halapsem. Şuparkar: ÇKİ. 2007.

Terent‟yeva, O. N. Çǐvaş Halǐh Pultarulǐh. Tavralǐh Halapsem. (Birinci Kitap). Şupaşkar: ÇKİ. 2013.

Bayram, Bülent. “Çuvaş Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Adlandırmaları”. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2014. C. 4, S. 8, 59-83.

Odyukov İ. İ. Avalhi Tata Atĭli Pĭlharsen inçen Kalakan İstori Halapsem (I-IV mrsem). Çuvaşskiy Gosudarstvennıy Universitet: Şupaşkar. (1984).

Dimitriyev, V. D. Çuvaşskiye istoriçeskiye predaniya. O jiznı i bor‟bye naroda c drevnih vremen do seredinı XVI veka. Çeboksarı: ÇKİ. 1983.

Mihaylov, S. M. “Predeniya çuvaş”. Kazanskiye gubernskiye vedomosti. No: 24, 25, 28. Kazan.1852.

Загрузки

Опубликован

2021-09-30

Как цитировать

ЯВУЗ C. . (2021). Исторические повествования в чувашском фольклоре. Turkology, 107(3), 75–86. извлечено от https://journals.ayu.edu.kz/index.php/turkology/article/view/28

Выпуск

Раздел

Статьи